Temperatures

EventWhenValue1
Sensor 631-DEC-2020 16:5853
Sensor 431-DEC-2020 16:5853
Sensor 331-DEC-2020 16:5854
Sensor 231-DEC-2020 16:5855
Sensor 131-DEC-2020 16:5853
Soil Moisture31-DEC-2020 16:584095
Sensor 631-DEC-2020 16:5354
Sensor 431-DEC-2020 16:5354
Sensor 331-DEC-2020 16:5354
Sensor 231-DEC-2020 16:5355
Sensor 131-DEC-2020 16:5353
DC Voltage31-DEC-2020 16:53.004031
Soil Moisture31-DEC-2020 16:534095
Sensor 631-DEC-2020 16:4853
Sensor 431-DEC-2020 16:4853

Solar Thermal Farming Soil Inside and Soil Top Temperature

Solar Thermal Farming Soil Inside and Soil Top Temperature

Solar Thermal Farming Battery Voltage

Battery Voltage History

Testing

LinkLabelValue1
- 31-DEC-200
- 31-DEC-20.004031
- 31-DEC-20.004031
- 31-DEC-200
- 31-DEC-200
- 31-DEC-20.004031
- 31-DEC-20.004031
- 31-DEC-20.004031
- 31-DEC-20.008062
- 31-DEC-20.004031
- 31-DEC-200
- 31-DEC-20.004031
- 31-DEC-20.004031
- 31-DEC-20.004031
- 31-DEC-20.004031

Heat Soil Humidty